top of page

Nyomda/About printing

"Visible Vision"... vagyis láthatóvá tesszük mind azt, amit a Megrendelőnk látni szeretne nyomtatásban...
Forpages... vagyis azért vagyunk, hogy a papíron való megjelentetést szolgáljuk, szolgáltassuk.

A cég a fenti két fő üzenet jegyében alakult és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy  megrendelőit minél magasabb színvonalon juttassa olyan nyomdai termékekhez, amelyek méltó módon tükrözik tevékenységüket, múltjukat, jelenüket, jövőjüket.

Az alapokat több mint húsz éves,  a professzionális design területén összegyűjtött tapasztalatok adták.

A grafikai tervezési munkák révén egyértelművé vált, hogy csak igényes megbízás eredménye lehet igényes design. De ez a design pontosan annyit ér, amennyit sikerül visszaadni a megjelenítés során. Ezekből a gondolatokból következik, hogy legalább akkora figyelmet kell fordítani a nyomtatásra,

mint a tervezésre. Sajnálatos módon napjainkban ez az igény háttérbe szorul, de kellő odafigyeléssel megfordítható a folyamat.

Össze kell fogni tehát ezt a hármast – Megrendelő - Grafikus - Nyomda – és minden út nyitottá válik

a magas színvonalú nyomdai termékek előállítására.

Cégünk ebben a szellemben folytatja munkáját. A tervezési múlt összeköt a megrendelőkkel, akik bíznak és igénylik ezt a tevékenységet. Ugyancsak ez a múlt köt össze a nyomdákkal, melyekkel kialakult

az a kommunikáció, az a közös nyelv, amely megkönnyíti az együttműködést.


A cég fő tevékenysége tehát:  nyomdai szolgáltatások összehangolása, bonyolítása, nyomdai partnerek keresése, a megrendelő által támasztott igényeknek megfelelően.
Ezzel párhuzamosan szükség esetén grafikai tanácsadás, mind a tervezésben, mind pedig a nyomdai előkészítésben. A nyomdába szánt anyagok ellenőrzése abból a szempontból, hogy megfeleljenek

a nyomdai előírásoknak, minőségi követelményeknek.

Tisztelt Megrendelőnk, leendő Partnerünk!

Amennyiben alkotó munkánk szellemisége felkeltette érdeklődését, keresse meg cégünket az együttműködés érdekében!

Mi megjelenítjük mindazt, amit Ön elképzelt és látni, láttatni szeretne nyomtatott formában.

Visible Vision


 

bottom of page